Παροιμίες 12:10

Ο δίκαιος φροντίζει για την ψυχή του κατοικίδιου ζώου του, αλλά τα ελέη των πονηρών είναι άσπλαχνα.

No Comments Yet.

Leave a comment