Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Σήματος και Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Σύμφωνα με τον νόμο ν.2121/1993 (περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων), το κείμενο, τα γραφικά, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία της ByGloria και δε δύναται να χρησιμοποιηθούν, είτε ολόκληρα είτε μέρη αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.
Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση λογοτύπων και εμπορικών σημάτων που
περιέχονται στο site μας χωρίς την έγγραφη άδεια της ByGloria.

 

 Περιοδικές Αλλαγές

Το ByGloria καθώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε
για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή δύναται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.